top of page

Flecistka, kameralistka, muzyk orkiestrowy. Laureatka ponad czterdziestu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Fascynuje ją gra na mniej znanych odmianach fletu – flecie piccolo i flecie altowym. Propaguje sztukę gry na tych instrumentach wplatając mało znaną literaturę na te instrumenty w programy koncertów.

Studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. dr hab. Zbigniewa Kamionki, oraz prof. Wally Hase (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien). Swoje umiejętności doskonaliła podczas lekcji mistrzowskich ze światowej sławy wirtuozami: Peterem-Lukasem Grafem, Andreą Lieberknecht, Anną Garzuly, Dejanem Gavricem, Robertem Dick, Łukaszem Długoszem, Urszulą Janik.

Współtworzy Krakowski Kwintet Harfowy, oraz duet z mężem - gitarzystą Wojciechem Wojtuchem. Współpracuje z wieloma orkiestrami, m.in. Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Opery Krakowskiej, Królewską Orkiestrą Symfoniczną przy Zamku w Wilanowie, Małopolską Orkiestrą Kameralną. Od 2021 roku jest pierwszą flecistką Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Amelia Lewandowska-Wojtuch

Adrian Nowak

Krakowski Kwintet Harfowy to zespół złożony z absolwentów najlepszych europejskich uczelni muzycznych - flecistki Amelii Lewandowskiej-Wojtuch, harfisty Adriana Nowaka, skrzypaczki Marii Garsteckiej, altowiolisty Jana Czyżewskiego i wiolonczelisty Pawła Czarakcziewa. Za sprawą wspólnej inicjatywy członkowie kwintetu dzielą się pasją koncertując na scenach w Polsce i za granicą, osiągając również sukcesy na konkursach międzynarodowych (II nagroda na VII Iberian Contest of Chamber Music with Harp w Madrycie w 2019 r.).

 

Krakowski Kwintet Harfowy, jako jedyny w Polsce profesjonalny zespół kameralny o tym nietypowym składzie, promuje muzykę kameralną stworzoną dla legendarnego Quintette Instrumental de Paris. Formację charakteryzuje miękkość interpretacji francuskiej (cyt. Isabelle Perrin) oraz pełnia i różnorodność brzmienia dorównująca orkiestrze symfonicznej (cyt. Margit Anna Suss). 

 

Zasadniczą część repertuaru grupy stanowią utwory z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, w szczególności wywodzące się z francuskiego impresjonizmu. Oprócz kompozycji autorstwa m.in. Roussela, Crasa czy Tourniera, w programie pojawiają się dzieła polskich kompozytorów takich jak Aleksander Tansman. Artyści, nie ograniczając się do wykonawstwa muzyki impresjonistycznej, stale poszerzają repertuar o nowe pozycje, tworząc autorskie aranżacje utworów kameralnych i orkiestrowych, oraz angażując się w projekty wykraczające poza ramy szeroko pojętej muzyki klasycznej. Zimą 2019 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu “Świątecznie”, zawierająca nietuzinkowe aranżacje kolęd i pastorałek.

Harfista, solista i muzyk kameralny.  Uczestnik licznych kursów mistrzowskich m.in. VII Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Interpretacji Muzyki Harfowej w Warszawie czy Kursu MEISTERKURSE – Musik Forum Sachrang (prof. Margit Süs-Schellenberger). W czasie swojej edukacji współpracował między innymi z Isabelle Moretti (Francja), Ritą Costanzi (USA/Kanada), Arianną Savall (Hiszpania), Tominą Parvanova (USA), Kateriną Kitsou (Greece), Elżbietą Szmyt (Polska/USA), Joanną Kozielska (Polska/Francja), Agnieszką Gralak (Polska/Niemcy).

 

W roku 2019 uzyskał dyplom z wyróżnieniem i tytuł magistra

w klasie harfy, pod kierunkiem prof. Florence Sitruk i dr Ireny Czubek-Davidson w Akademii Muzycznej w Krakowie. Aktualnie jest doktorantem Szkoły Doktorskiej na tej samej uczelni. Swój warsztat doskonali również w ramach edukacji zagranicznej w klasie prof. Margit Süs-Schellenberger w Universität für Musik und Darstellende Kunst w Graz (Austria) oraz prof. Marii Graf w Hochschule für Musik „Hanns Eisler”

w Berlinie (Niemcy).

Laureat prestiżowych konkursów muzyki solowej i kameralnej. Koncertował m. in. w Siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Operze Lwowskiej oraz Lwowskiej Sali Organowej. W 2019 roku wystąpił podczas 14 edycji Festiwalu Muzycznego Santa Caterina w Jaragua do Sul (Brazylia). Współpracuje z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą – Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Sinfonietta Cracovia, Filharmonia Podkarpacka, Wrocławska Orkiestra Kamerlana „Leopoldinum”, ORSO Philharmonic, Berliner Symphoniker, Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt. Współpracuje  również z polskimi i zagranicznymi kompozytorami dokonując prawykonań utworów solowych, kameralnych i orkiestrowych.

Skrzypaczka - kameralistka, regularnie koncertująca w kraju i za granicą. Muzyk orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie im. K. Pendereckiego, klas dr hab. Marii Sławek oraz prof. Wiesława Kwaśnego. Uczelnię ukończyła z wyróżnieniem w 2020 roku, otrzymując tytuł magistra sztuki.

Laureatka III nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego „Będę wirtuozem” (Kraków). Uczestniczka programów: Polsko-Niemiecka Akademia Orkiestrowa “b@ch für uns”, Akademia Orkiestrowa NFM oraz Akademia NOSPR. Po raz pierwszy w roli solistki z towarzyszeniem orkiestry wystąpiła w wieku dwunastu lat podczas koncertu w sali Filharmonii Krakowskiej.

Brała udział w festiwalach takich jak: Chopin i Jego Europa w Warszawie, Cracovia Sacra w Krakowie, czy Międzynarodowy Festiwal im. Ady Sari w Nowym Sączu. Jako skrzypaczka Orkiestry Akademii Beethovenowskiej koncertowała w Chinach, Gruzji, Turcji, Niemczech oraz Emiratach Arabskich. W składzie kameralnym występowała wielokrotnie w wielu miastach Szwajcarii, Francji, Niemiec i Austrii.

Zdobywając doświadczenie orkiestrowe, koncertowała pod batutą Antoniego Wita, Philippe’a Herreweghe, Marka Pijarowskiego, Jerzego Maksymiuka, Jacka Kaspszyka, Krzysztofa Pendereckiego, Ludwiga Wicki i wielu innych.

Swój warsztat solowy doskonaliła pod okiem wielu pedagogów (m.in. Wiesław Kwaśny, Marcin Baranowski, Janusz Wawrowski, Klaidi Sahatci, Maria Sławek, Bartosz Woroch, Marcin Markowicz) podczas kursów mistrzowskich w kraju i za granicą.

Maria Garstecka

Altowiolista, absolwent Hanns Eisler Hochschule für Musik w Berlinie w klasie prof. Simone von Rahden oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie prof. Piotra Reicherta.

Dotychczas doskonalił swój warsztat solistyczny i kameralny w klasach m.in. Michała Bryły, Katarzyny Budnik, Wojciecha Koprowskiego, Izabelli Szałaj-Zimak czy Birgitty Wollenweber. Ponadto, uczestnicząc wielokrotnie w muzycznych kursach i warsztatach, miał okazję współpracować z wieloma wybitnymi instrumentalistami takimi jak Vladimir Bukac czy Arto Noras.

Jako solista i kameralista został laureatem wielu konkursów krajowych, m.in. we Wrocławiu (2013), Szczecinie (2014), Bydgoszczy (2017), Gdańsku (2017) i Krakowie (2018), a także półfinalistą konkursów międzynarodowych, w tym 53. Konkursu Beethovenowskiego w Hradec (2015) oraz XI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka (2017).

Jako członek Muscada String Quartet występował w wielu prestiżowych salach koncertowych, między innymi w siedzibach NOSPR czy Sinfonii Varsovii, a także w roli wicelidera sekcji altówek Santander Orchestra pod batutą maestro Jerzego Maksymiuk oraz maestro Jose Maria Florencio w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz w Filharmonii Narodowej.

Laureat piątej edycji Stypendium Artystycznego im. Franciszka Wybrańczyka.

Jan Czyżewski

klatki_1.12_edited.png

Wiolonczelista, kameralista. Na scenie zadebiutował w wieku 6 lat występując w Filharmonii Krakowskiej. Cztery lata później, w Ambasadzie Polskiej w Paryżu, zagrał swój pierwszy koncert w roli solisty z towarzyszeniem orkiestry Akademii Muzycznej w Krakowie pod batutą prof. Stanisława Krawczyńskiego. Stypendysta Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, laureat Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Krakowie im. Krzysztofa Pendereckiego.

 

Absolwent klasy wiolonczeli jazzowej mgra Mateusza Pliniewicza. Ukończył z wyróżnieniem studia muzyczne w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Zdzisława Łapińskiego. Swoje umiejętności szlifował również pod opieką prof. Juliusa Bergera w Leopold-Mozart Zentrum w Augsburgu. Grę kameralną doskonalił pod okiem dr hab. Anny Armatys-Borelli, prof. dr hab. Kai Danczowskiej oraz dr Barbary Łypik-Sobaniec. Systematycznie bierze udział w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez prof. Cataline Ilea, prof. Romana Jabłońskiego, Jakoba Kullberga, prof. Larsa Hoef’a, prof. Viviane Spanoghe, prof. Tomasza Strahla.

 

Poza Polską koncertował w Austrii, Chinach, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech. Brał udział

w szeregu festiwali takich jak: Bachfest Leipzig, Dni Słowackie w Krakowie, European Union of Music Competition for Youth Festival, La Jolla Music Society’s SummerFest, Międzynarodowy Festiwal Muzyki EMANACJE, Muzyka Młodych u Franciszkanów, Tynieckie Recitale Organowe. Eksperymenty z muzyką improwizowaną oraz tą uznawaną za mniej klasyczną dają mu możliwość udziału w wielu projektach jazzowych, muzyczno-tanecznych, muzyczno-teatralnych. Występował między innymi na: Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Błądzących, Międzynarodowych Spotkaniach Teatrów Tańca, Ogólnopolskich Otwartych Spotkaniach Teatralnych, Wadowickich Spotkaniach Teatralnych „Zgraja”.

Paweł Czarakcziew

bottom of page